Laborator analize medicale

NUMERE DE TELEFON PENTRU INFORMATII SI PROGRAMARI
0711043116 – RECEPTIE
0241810690 – CENTRALA TELEFONICA SPITAL interior – 3024

Program de recoltare probe biologice
Luni – Vineri: 07.30 – 11.30

Program eliberare rezultate
Luni – Vineri: 13.00 – 15.30

PLATA SE POATE EFECTUA:

 • numerar, la casieria unitatii, program casierie 7:30 – 15:30, de luni pana vineri
 • prin virament in contul bancar al unitatii, deschis la Trezoreria Medgidia
  SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA
  CUI 4300752
  CONT RO79TREZ23221F330800XXXX
  TREZORERIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA

SCURTĂ PREZENTARE LABORATOR

În luna mai a anului 2020 Spitalul Municipal Medgidia (SMM), desemnat Spital Suport COVID din 02.04.2020, a fost notificat de firma SC MEDCENTER SRL pentru renunțarea unilaterală a contractului de furnizare servicii de laborator. Sub presiunea acestei notificări s-a decis reinternalizarea LAM începând cu 01.07.2020, în aceiași locație, prin achiziționarea de echipamente medicale de performanță ridicată, pentru un domeniu larg de analize conform nevoilor de investigare stabilite de clinicieni.

În martie 2022 laboratorul a fost vizitat de echipa de evaluatori RENAR în cadrul evaluării pentru obținerea acreditării conform cerințelor SR EN ISO 15189:2013. În urma acestei vizite, RENAR a emis în data de 15.04.2022 Certificatul de acreditare nr LM 1229 prin care sunt recunoscute performanțele laboratului. Obținerea certificatului de acreditare permite în viitorul apropiat încheierea contractului de prestari servicii în regim de ambulator cu CJAS Constanta și primirea în regim gratuit a biletelor de trimitere către analize emise de medicii de familie și specialiști.

Politica privind calitatea şi obiectivele sistemului calităţii implemnentat în cadrul laboratorului se axează pe identificarea necesităţilor şi cerinţelor pacienţilor şi analizarea periodică a acestora, pe realizarea unei bune practici profesionale și pe respectarea reglementărilor în vigoare.

 

Obiectivele generale privind calitatea sunt: 

 

 1. Îmbunatățirea continuă a calității analizelor efectuate, astfel încât să fie satisfacute în permanenţă necesităţile exprimate şi implicite ale pacienților și medicilor colaboratori şi ale altor părţi interesate;
 1. Asigurarea încrederii personalului că sunt îndeplinite și menținute condițiile referitoare la calitate și că se aplică îmbunatățirea continuă a calității activității desfașurate în cadrul laboratorului și a rezultatelor acesteia;
 1. Asigurarea încrederii organismelor de acreditare că sunt îndeplinite condițiile referitoare la sistemul de management al calității implementat în cadrul laboratorului.

Personalul din cadrul laboratorului se preocupă de îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management prin folosirea:

 • politicii privind calitatea;
 • obiectivelor calității;
 • feed back-ului de la clienţi;
 • rezultatelor auditurilor interne.
 • rezultatelor analizei de date (inclusiv a celor rezultate în urma controlului intern sau extern);
 • acțiunilor corective și preventive.
 • măsurilor de îmbunătățire stabilite de analiza efectuată de management.

Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Municipal Medgidia garantează confidențialitatea și siguranța datelor pacienților conform principiilor eticii profesionale. Personalul are obligația să respecte regulile de etică specifice fiecarei profesii și nu se ocupa cu practici îngrădite de lege.

Lista si tarife analize medicale cu plata la cerere

To top
Skip to content