Proiecte finalizate

Comunicat de presa
                                                                                         Medgidia,28.03.2023
COMUNICAT DE PRESĂ
Consolidarea capacității  Spitalului  Municipal Medgidia de gestionare a crizei  sanitare COVID- 19
 

Spitalul Municipal Medgidia, județul Constanța anunță finalizarea proiectului cu titlul: ”Consolidarea capacității Spitalului Municipal Medgidia de gestionare a crizei sanitare  COVID-19” cod SMIS 140371, finanțat prin Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale”..

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene , în calitate de Autoritate de Management .

 

Rezultatul general al proiectului este creșterea capacității spitalului de a răspunde în timp util și eficient prin asigurarea unui act medical de înaltă calitate în gestionarea crizei sanitare provocate de COVID – 19 prin dotarea corespunzătoare cu echipamente medicale și de protecție a Spitalului Municipal Medgidia.

Rezultatul general al proiectului a  fost realizat prin intermediul următoarelor obiective specifice :

 

  1. Dotarea unității spitalicești cu aparatură medicală și materiale sanitare pentru

diagnosticarea și tratarea pacienților COVID-19, precum și pentru reducerea la minim a timpului de așteptare a rezultatelor având în vedere evoluția imprevizibilă a stării pacienților suspecți/infectați cu nCov19;

  1. Dotarea cu echipamente pentru protecția pacienților și a personalului medical, dar

și pentru reducerea riscului de infectare și de răspândire a infecției cu COVID-19.

 

Rezultatul final în urma implementării proiectului a fost fi atins prin achiziționarea de aparatură, echipamente de protecție și materiale sanitare, ce au dus la creșterea capacității de gestionare a situației de urgență cauzată de criza sanitară COVID-19 și au permis un răspuns în timp util și eficient al Spitalului Municipal Medgidia la contextul epidemiologic.

 

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 37.762.870,49 lei, din care valoare totală eligibilă 37.762.870,49 lei și valoare totală eligibilă nerambursabilă din FEDR 37.762.870,49 lei

 

Perioada de implementare a Proiectului a fost de 38 luni, respectiv între data 01.02.2020 și data 31.03.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
 
 

Date de Contact 

Spital Municipal Medgidia
Str. Ion Creangă nr. 18, 905600
Medgidia, judetul Constanța
Tel: 0241 810690, Fax: 0241 810931
E-mail: office@spitalmedgidia.ro
Pagina web: https://spitalmedgidia.ro/

To top
Skip to content