Proiecte in curs

Comunicat de presa
Medgidia,

19.05.2021

COMUNICAT DE PRESĂ

”Consolidarea capacității Spitalului Municipal Medgidia
de gestionare a crizei de gestionare a crizei sanitare

COVID- 19”

Spitalul Municipal Medgidia, județul Constanța anunță demararea proiectului cu
titlul: ”Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență
cauzată de criza COVID-19” cod SMIS 140371, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura
Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 9:” Protejarea sănătății populației în contextual pandemiei
cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 ” Consolidarea capacității de gestionare a crizei
sanitare COVID-19” .
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene , în
calitate de Autoritate de Management .
Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității spitalului de a
răspunde în timp util și eficient prin asigurarea unui act medical de înaltă calitate în gestionarea
crizei sanitare provocate de COVID – 19 prin dotarea corespunzătoare cu echipamente medicale și
de protecție a Spitalului Municipal Medgidia.
Obiectivul general al proiectului va fi realizat prin intermediul următoarelor obiective
specifice :
1. Dotarea unității spitalicești cu aparatură medicală și materiale sanitare pentru

diagnosticarea și tratarea pacienților COVID-19, precum și pentru reducerea la minim a timpului
de așteptare a rezultatelor având în vedere evoluția imprevizibilă a stării pacienților
suspecți/infectați cu nCov19;
2. Dotarea cu echipamente pentru protecția pacienților și a personalului medical, dar
și pentru reducerea riscului de infectare și de răspândire a infecției cu COVID-19.
Rezultatul final în urma implementării proiectului va fi atins prin achiziționarea de
aparatură, echipamente de protecție și materiale sanitare, ce duc la creșterea capacității de
gestionare a situației de urgență cauzată de criza sanitară COVID-19 și permit un răspuns în timp
util și eficient al Spitalului Municipal Medgidia la contextul actual epidemiologic.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 37.762.870,49 lei, din care valoare
totală eligibilă 37.762.870,49 lei și valoare totală eligibilă nerambursabilă din FEDR 37.762.870,49
lei
Perioada de implementare a Proiectului este de 23 luni, respectiv între data
01.02.2020 și data 31.12.2021.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

 

Date de Contact 

Spital Municipal Medgidia
Str. Ion Creangă nr. 18, 905600
Medgidia, judetul Constanța
Tel: 0241 810690, Fax: 0241 810931
E-mail: office@spitalmedgidia.ro
Pagina web: https://spitalmedgidia.ro/

To top
Skip to content