CSPLIAAM

Compartiment de Supraveghere, Prevenire şi Limitare a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (CSPLIAAM)

MEDIC

DR. BEUCAN DAVID MEDIC SPECIALIST BOLI INFECTIOASE

ASISTENT MEDICAL

STRATULAT AURELIA ASISTENT MEDICAL

ATRIBUTII
– organizarea și participarea la activitatea de supraveghere, prevenire, limitare și raportare a
infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM);
– supravegherea expunerii accidentale a personalului medical la produse biologice;
– supravegherea și controlul bunei funcționări a procedurilor de sterilizare și menținere a
sterilității pentru instrumente și materiale sanitare supuse sterilizării;
– supravegherea și controlul activității de triere, depozitare temporară și eliminare a deșeurilor
periculoase, rezultate din activitatea medicală;
– organizarea și controlarea respectării circuitelor funcționale ale unității, circulației pecienților
și vizitatorilor, a personalului și a elevilor/ studenților din învățământul postliceal/universitar;
– supravegherea și controlul privind aspectele activităţii la bucătăria dietetică, biberonerie;
– supravegherea și controlul activității și dotărilor spălătoriei;

To top
Skip to content