Acreditare

25.01.2022 – Declaratia managerului Spitalului Municipal Medgidia privind implementarea sistemului de management al calitatii

01.02.01.02 – Pagină de internet a instituției, existentă și funcțională
www.spitalmedgidia.ro01.02.01.06 – Pagina de internet a instituţiei conţine structura detaliată
www.spitalmedgidia.ro/harta_site.html06.01.03.01 – Pagină de internet proprie care cuprinde, cel puțin, următoarele informaţii:  denumire, localizare, contact,  hartă (1p); structura spitalului (1p); specializări şi competenţe (1); condiţii de internare (1); servicii medicale oferite și  număr de paturi:
www.spitalmedgidia.ro
www.spitalmedgidia.ro/structuraorganizatorica.html
www.spitalmedgidia.ro/documente/smm_info_conditii_internare.pdf06.01.03.02 – Tarifele consultaţiilor şi analizelor medicale nedecontate de casa de asigurări de sănătate), afişate pe pagina de internet
www.spitalmedgidia.ro/documente/smm_tarife_serv_medicale.pdf
www.spitalmedgidia.ro/documente/smm_tarife_serv_histopatologice.pdf
www.spitalmedgidia.ro/documente/smm_tarife_serv_lab_recuperare_balneo.pdf

06.01.03.03 – Listă nominală cu personalul medical din fiecare serviciu medical, afișată pe pagina de internet
www.spitalmedgidia.ro/cadre_medicale.html

06.01.03.04 – Gradul profesional al personalului medical, înscris pe pagina de interne
www.spitalmedgidia.ro/cadre_medicale.html

06.01.03.05 – Nr. de telefon pentru programări, afişat pe pagina de internet
www.spitalmedgidia.ro/contact.html

06.01.03.06 – Adresă electronică de contact  pentru întrebări şi sesizări, afişată pe pagina de internet
www.spitalmedgidia.ro/contact.html

06.01.03.07 – Informaţii referitoare la nr. de pacienţi trataţi pe an, afișate pe pagina de internet
www.spitalmedgidia.ro/documente/smm_activitate_medicala_2012.pdf

06.01.03.09 – Informaţii referitoare la dotări ale spitalului, afișate pe pagina de internet
www.spitalmedgidia.ro

06.01.03.10 – Informaţii referitoare la instituţii partenere pe diverse programe, afișate pe pagina de internet
www.spitalmedgidia.ro

06.01.03.11 – Informaţii referitoare la programe în care instituţia este parte,  afișate pe pagina de internet
www.spitalmedgidia.ro

06.01.03.12 – Informaţii privind asociaţii pentru îngrijiri şi asistenţă postspitalizare, afișate pe pagina de internet
www.aidforchildren.info/indexnew.html

06.01.03.13 – Informaţii referitoare la nr. de consultaţii realizate pe an, afișate pe pagina de internet
www.spitalmedgidia.ro/documente/smm_activitate_medicala_2012.pdf

06.01.03.14 – Prezentare servicii medicale ambulatoriu, afișate pe pagina de internet
www.spitalmedgidia.ro/ambulatoriu.html

06.01.03.15 – Informaţii privind modalităţile de acces ale pacienților către spital (autoturism, transport în comun, pietonal), afișate pe pagina de internet
www.spitalmedgidia.ro/contact.html

06.01.03.16 – Informaţii privind externarea, afișate pe pagina de internet
www.spitalmedgidia.ro/documente/smm_info_externare_trasfer.pdf

06.03.02.04 – Drepturile şi obligaţiile pacientului pe timpul spitalizării, afişate
www.spitalmedgidia.ro/legislatie.html

06.03.04.01 – Pagina de internet cuprinde informaţii cu privire la echipa medicală a spitalului
www.spitalmedgidia.ro/cadre_medicale.html

06.03.04.06 – Planul de management, afişat pe pagina de internet
www.spitalmedgidia.ro/documente/smm_plan_management.pdf
www.spitalmedgidia.ro/conducerea.html

06.04.02.02 – Pacientul sau aparţinătorii primesc informaţii cu privire la tipuri de investigaţii paraclinice pe care instituţia le efectuează
www.spitalmedgidia.ro/documente/smm_tarife_serv_medicale.pdf
www.spitalmedgidia.ro/documente/smm_tarife_serv_histopatologice.pdf
www.spitalmedgidia.ro/documente/smm_tarife_serv_lab_recuperare_balneo.pdf

To top
Skip to content