Declaratii de avere si interese an 2022

Aglitoiu Dumitru-Eugen – Declaratie de avere

Aglitoiu Dumitru-Eugen – Declaratie de interese

Bogdan Mirela – Declaratie de avere

Bogdan Mirela – Declaratie de interese

Ciorbaru Daniela – Declaratie de avere

Ciorbaru Daniela – Declaratie de interese

Dir. ec. Stefan George-Liviu – Declaratie de avere

Dir.ec. Stefan George-Liviu – Declaratie de interese

Dr. Busu Genoveva – Declaratie de avere

Dr. Busu Genoveva – Declaratie de interese

Dr. Busu Stere – Declaratie de avere

Dr. Busu Stere – Declaratie de interese

Dr. Caraiane Nicolae – Declaratie de avere

Dr. Caraiane Nicolae – Declaratie de interese

Dr. Cocos Mihail-Lucian – Declaratie de avere

Dr. Cocos Mihail-Lucian – Declaratie de interese

Dr. Corici Paul-Daniel – Declaratie de avere

Dr. Corici Paul-Daniel – Declaratie de interese

Dr. Cozma Zaharia-Alexandru – Declaratie de avere

Dr. Cozma Zaharia-Alexandru – Declaratie de interese

Dr. Daniel Daniela – Declaratie de avere

Dr. Daniel Daniela – Declaratie de interese

Dr. Ghencea Mihaela Catalina – Declaratie de avere

Dr. Ghencea Mihaela-Catalina – Declaratie de interese

Dr. Memedali Ghiulten – Declaratie de avere

Dr. Memedali Ghiulten – Declaratie de interese

Dr. Minca Manuela – Declaratie de avere

Dr. Minca Manuela – Declaratie de interese

Dr. Moineagu Alina – Declaratie de avere

Dr. Moineagu Alina – Declaratie de interese

Dr. Oprea Magdalena – Declaratie de avere

Dr. Oprea Magdalena – Declaratie de interese

Dr. Stancu Mirela – Declaratie de avere

Dr. Stancu Mirela – Declaratie de interese

Dr. Vasiliu Ionut – Declaratie de avere

Dr. Vasiliu Ionut – Declaratie de interese

Emilia Dinca – Declaratie de avere

Emilia Dinca – Declaratie de interese

Iacob Maria – Declaratie de avere

Iacob Maria – Declaratie de interese

Iscru Marius – Declaratie de avere

Iscru Marius – Declaratie de interese

Mihale Andrei-Nicusor – Declaratie de avere

Mihale Andrei-Nicusor – Declaratie de interese

Paulis Rodica – Declaratie de avere

Paulis Rodica – Declaratie de interese

Peltea Mirela – Declaratie de avere

Peltea Mirela – Declaratie de interese

Samir Menan – Declaratie de avere

Samir Menan – Declaratie de interese

Stanescu Carmen – Declaratie de avere

Stanescu Carmen – Declaratie de interese

Zamfir Madalina – Declaratie de interese

Zamfir Madalina – Declaratie de avere

Dr. Moldoveanu Monica – Declaratie de avere

Dr. Moldoveanu Monica – Declaratie de interese

Dr. Jiglau Mihaela – Declaratie de avere

Dr. Jiglau Mihaela – Declaratie de interese

Dr. Oprea Dorel – Declaratie de avere

Dr. Oprea Dorel – Declaratie de interese

Dr. Sahi Sabina – Declaratie de avere

Dr. Sahi Sabina – Declaratie de interese

Isleam Lacme – Declaratie de avere

Isleam Lacme – Declaratie de interese

Dragan Emanuela-Camelia – Declaratie de interese

Dragan Emanuela-Camelia – Declaratie de avere

Micu Marius – Declaratie de interese

Micu Marius – Declaratie de avere

To top
Skip to content