Serviciul Administrativ

administrativ1

 

 

 

 

 

Compartimentele functionale se constituie pentru indeplinirea atributiilor ce revin unitatii cu privire la activitatea economico-financiara si administrativ-gospodareasca. Aceste compartimente alcatuiesc sectorul care asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii medico-sanitare.

Activitatea economico-financiara si administrativ – gospodareasca se asigura prin urmatoarele servicii si birouri:
– biroul financiar-contabilitate;
– biroul resurse umane, normare, organizare, salarizare;
– serviciul administrativ-aprovizionare-paza;
– compartiment juridic.

Activitatea de intretinere cladiri si instalatii de apa, lumina si incalzire, precum si de deservire a posturilor fixe, respectiv, centrala termica, statia de oxigen, statia de clorinare, centrala telefonica, lifturi, consta in asigurarea conditiilor optime necesare pentru buna desfasurare a activitatii medicale in unitatea noastra.

In activitatea de intretinere si deservire posturi fixe se folosesc urmatoarele meserii:
– lacatus mecanic;
– zugrav-vopsitor;
– instalator sanitar;
– electrician;
– tamplar;
– sudor;
– laborant determinari fizico-chimice;
– fochist;
– liftier;
– telefonist;
– lenjer.

Spitalul Municipal Medgidia asigura prin intregul personal de muncitori calificati intretinerea si reparatia cladirilor , mentinerea instalatiilor si a utilajelor in stare permanenta de functionare.

To top
Skip to content