Accesarea serviciilor in cadrul Spitalului Municipal Medgidia

Pentru serviciile de Spitalizare Continua si de Zi sunt necesare urmatoarele:

  • Biletul de trimitere valabil
  • Cardul National de Asigurari de Sanatate
  • Actul de Identitate